خانه / پزشکی / آخرین رتبه قبولی رشته فیزیوتراپی

آخرین رتبه قبولی رشته فیزیوتراپی

آخرین رتبه قبولی رشته فیزیوتراپی

آخرین رتبه قبولی رشته فیزیوتراپی چیست؟ حداقل درصدها و رتبه لازم برای قبولی رشته فیزیوتراپی چقدر است؟

رشته فیزیوتراپی جزء رشته های پرطرفدار گروه آزمایشی تجربی می باشد.هرساله تعداد بسیار زیادی از متقاضیان دانشگاه خواهان قبولی و تحصیل در رشته فیزیوتراپی در دانشگاه های معتبر کشور می باشند.در این نوشته قصد داریم به بررسی و بیان درصد دروس در کنکور و رتبه مورد نیاز برای قبولی رشته فیزیوتراپی در کنکور سراسری بپردازیم.

البته این اطلاعات به صورت تقریبی و نسبی می باشد زیرا هرساله ظرفیت پذیرش دانشگاه ها در رشته های مختلف به خصوص رشته فیزیوتراپی دستخوش تغییرات می شود.به طور کل اگر میانگین درصدهای کسب شده در کنکور بالاتر از این مقادیر باشد امکان قبولی شما در رشته مورد نظر بالا می باشد.

 

رتبه لازم برای قبولی رشته فیزیوتراپی چقدر است؟

منطقه ۱

کسب رتبه ۲۴۷۹ منطقه ۱ منجر به قبولی در رشته فیزیوتراپی دانشگاه کرمان می شود.

درصد دروس:

ادبیات ۷۰ درصد،عربی ۹۰ درصد،معارف ۸۰ درصد،انگلیسی ۵۰درصد،ریاضی ۳۰ درصد،زیست ۵۰ درصد،فیزیک ۴۰ درصد،شیمی ۴۰ درصد

کسب رتبه ۲۴۰۲ منطقه ۱ منجر به قبولی در رشته فیزیوتراپی دانشگاه اهواز می شود.

درصد دروس:

ادبیات ۵۰ درصد،عربی ۶۰ درصد،معارف ۸۰ درصد،انگلیسی ۷۰ درصد،ریاضی ۶۰ درصد،زیست ۶۰ درصد،فیزیک ۴۰ درصد،شیمی ۳۰ درصد

کسب رتبه ۲۲۷۰ منطقه ۱ منجر به قبولی در رشته فیزیوتراپی دانشگاه سمنان می شود.

درصد دروس:

ادبیات ۵۰ درصد،عربی ۶۰ درصد،معارف ۷۰درصد،انگلیسی ۴۰ درصد،ریاضی ۴۰ درصد،زیست ۶۰ درصد،فیزیک ۵۰ درصد،شیمی ۵۰ درصد

کسب رتبه ۲۲۲۷ منطقه ۱ منجر به قبولی در رشته فیزیوتراپی دانشگاه مشهد می شود.

درصد دروس:

ادبیات ۶۰ درصد،عربی ۵۰ درصد،معارف ۸۰ درصد،انگلیسی ۶۰ درصد،ریاضی ۲۰ درصد،زیست ۵۰ درصد،فیزیک ۷۰ درصد،شیمی۵۰ درصد

کسب رتبه ۲۱۶۷ منطقه ۱ منجر به قبولی در رشته فیزیوتراپی دانشگاه اهواز می شود.

درصد دروس:

ادبیات ۷۰ درصد،عربی ۵۰ درصد،معارف ۶۰ درصد،انگلیسی۴۰ درصد،ریاضی ۶۰ درصد،زیست ۶۰ درصد،فیزیک ۵۰ درصد،شیمی ۴۰ درصد

برای کسب اطلاعات بیشتر با مشاوره تحصیلی تلفنی مالیم گروه تماس برقرار کنید.

تماس فقط از طریق تلفن ثابت(بدون پیش شماره)

۴۳ ۵۲ ۹۰۷ ۹۰۹