خانه / پزشکی / رتبه قبولی رشته پرستاری دانشگاه آزاد ۹۶ – ۹۷

رتبه قبولی رشته پرستاری دانشگاه آزاد ۹۶ – ۹۷

رتبه قبولی رشته پرستاری دانشگاه آزاد ۹۶ – ۹۷

رتبه قبولی رشته پرستاری دانشگاه آزاد ۹۶ – ۹۷ رشته ی پرستاری به دلیل پیشرفت هایی که علم پزشکی تا به امروز داشته  دیگر نیاز به مدرک دانشگاهی دارد.

برای دریافت مشاوره در اخرین رتبه قبولی و انتخاب رشته با مشاوران ما تماس بگیرید.

شماره تماس  ۴۳ ۵۲ ۹۰۷ ۹۰۹

تماس فقط از طریق ثابت

این رشته در دانشکده های پرستاری به علاقه مندان و داوطلبان آموزش داده می شود تا بتوانند در بیمکارستان ها و مراکز درمانی به مراقبت از بیماران بپردازند.

برای دریافت مشاوره تحصیلی با مشاوران مالیم تماس حاصل فرمایید.

برای قبولی و تحصیل در این رشته متقاضیان می توانند از طریق کنکور تجربی وارد این رشته شده و در آن به تحصیل بپردازند . پرستاران می توانند علاوه بر فعالیت در بیمارستان ها و مراکز درمانی به عنوان یکی از اعضای کادر تیم پزشکی به فعالیت بپردازند.

رتبه لازم برای رشته پرستاری دانشگاه ازاد

امروزه دیگر نمی توان پرستار ها را پایین تر از پزشکان دانست و از لحاظ عملی آنها می توانند در یک تراز قرار بگیرند . بلکه از بعضی زوایا می توان کار آن ها را مهم تر نیز دانست زیرا مدت زمان بیشتری را با بیماران در ارتباط می باشند.

این رشته در مقطع کارشناسی دارای گرایش خاصی نمی باشد و به عنوان پرستاری عمومی تدریس می شود . در مقطع کارشناسی ارشد این رشته دارای گرایش های متفاوتی مانند : بهداشت ، روان پرستاری ، جراحی و داخلی ، پرستاری ویژه می باشد و در دکتری نیز به شاخه های  باقت شناسی ، اپیدمیولوژی و آناتومی تقسیم می شود .

رتبه و کارنامه قبولی رشته پرستاری دانشگاه آزاد ۹۵ – ۹۶ به شرح زیر است :

 

رشته محل رتبه کشوری قبولی بدبینانه رتبه کشوری قبولی منطقی رتبه کشوری قبولی خوشبینانه
پرستاری / واحد پزشکی تهران ۳۰۲۲۹ الی ۳۲۴۵۴ ۳۲۴۸۸ الی ۳۳۹۴۹ ۳۳۹۸۳ الی ۳۶۳۰۸
پرستاری / واحد قزوین ۳۱۹۴۵ الی ۳۴۲۹۷ ۳۴۳۳۲ الی ۳۵۸۷۷ ۳۵۹۱۲ الی ۳۸۳۶۹
پرستاری / واحد مشهد ۳۵۰۴۹ الی ۳۷۶۳۰ ۳۷۶۶۸ الی ۳۹۳۶۳ ۳۹۴۰۱ الی ۴۲۰۹۷
پرستاری / واحد ورامین ۳۶۳۲۰ الی ۳۸۹۹۵ ۳۹۰۳۴ الی ۴۰۷۹۱ ۴۰۸۳۰ الی ۴۳۶۲۴
پرستاری / واحد استهبان ۳۹۰۵۸ الی ۴۱۹۳۳ ۴۱۹۷۶ الی ۴۳۸۶۵ ۴۳۹۰۸ الی ۴۶۹۱۲
پرستاری / واحد بابل ۳۹۹۵۰ الی ۴۲۸۹۲ ۴۲۹۳۶ الی ۴۴۸۶۷ ۴۴۹۱۱ الی ۴۷۹۸۴
پرستاری / واحد تاکستان ۴۰۰۷۹ الی ۴۳۰۳۰ ۴۳۰۷۴ الی ۴۵۰۱۱ ۴۵۰۵۵ الی ۴۸۱۳۸
پرستاری / واحد همدان ۴۱۷۶۷ الی ۴۴۸۴۲ ۴۴۸۸۸ الی ۴۶۹۰۷ ۴۶۹۵۳ الی ۵۰۱۶۶
پرستاری / واحد کرمانشاه ۴۲۳۲۶ الی ۴۵۴۴۳ ۴۵۴۸۹ الی ۴۷۵۳۶ ۴۷۵۸۲ الی ۵۰۸۳۸
پرستاری / واحد جهرم ۴۲۵۲۵ الی ۴۵۶۵۶ ۴۵۷۰۲ الی ۴۷۷۵۹ ۴۷۸۰۵ الی ۵۱۰۷۶
پرستاری / واحد اردبیل ۴۲۵۵۷ الی ۴۵۶۹۱ ۴۵۷۳۸ الی ۴۷۷۹۵ ۴۷۸۴۲ الی ۵۱۱۱۶
پرستاری / واحد رشت ۴۲۹۲۳ الی ۴۶۰۸۴ ۴۶۱۳۱ الی ۴۸۲۰۶ ۴۸۲۵۳ الی ۵۱۵۵۵
پرستاری / واحد کازرون ۴۳۷۶۰ الی ۴۶۹۸۱ ۴۷۰۳۰ الی ۴۹۱۴۵ ۴۹۱۹۴ الی ۵۲۵۶۰
پرستاری / واحد قزوین-ظرفیت خودگردان ۴۴۱۳۱ الی ۴۷۳۸۰ ۴۷۴۲۹ الی ۴۹۵۶۲ ۴۹۶۱۱ الی ۵۳۰۰۶
پرستاری / واحد لاهیجان ۴۴۸۷۸ الی ۴۸۱۸۲ ۴۸۲۳۲ الی ۵۰۴۰۱ ۵۰۴۵۱ الی ۵۳۹۰۳
 پرستاری / واحد تویسرکان ۴۶۰۱۲ الی ۴۹۴۰۰ ۴۹۴۵۰ الی ۵۱۶۷۵ ۵۱۷۲۵ الی ۵۵۲۶۵
پرستاری / واحد نیشابور ۴۸۰۴۷ الی ۵۱۵۸۴ ۵۱۶۳۷ الی ۵۳۹۶۰ ۵۴۰۱۳ الی ۵۷۷۰۹
پرستاری / واحد تاکستان-ظرفیت خودگردان ۴۹۴۸۱ الی ۵۳۱۲۴ ۵۳۱۷۸ الی ۵۵۵۷۱ ۵۵۶۲۵ الی ۵۹۴۳۱
پرستاری / واحد یاسوج ۴۹۷۳۵ الی ۵۳۳۹۶ ۵۳۴۵۱ الی ۵۵۸۵۶ ۵۵۹۱۱ الی ۵۹۷۳۶
پرستاری / واحد ورامین-ظرفیت خودگردان ۵۰۶۸۴ الی ۵۴۴۱۵ ۵۴۴۷۱ الی ۵۶۹۲۲ ۵۶۹۷۸ الی ۶۰۸۷۶
پرستاری / واحد اردبیل-ظرفیت خودگردان ۵۱۰۹۰ الی ۵۴۸۵۱ ۵۴۹۰۷ الی ۵۷۳۷۸ ۵۷۴۳۴ الی ۶۱۳۶۴
 پرستاری / واحد سبزوار ۵۱۴۶۰ الی ۵۵۲۴۹ ۵۵۳۰۵ الی ۵۷۷۹۴ ۵۷۸۵۰ الی ۶۱۸۰۹
پرستاری / واحد آستارا ۵۳۳۷۷ الی ۵۷۳۰۷ ۵۷۳۶۶ الی ۵۹۹۴۷ ۶۰۰۰۶ الی ۶۴۱۱۲
پرستاری / واحد آباده ۵۳۴۵۴ الی ۵۷۳۸۹ ۵۷۴۴۸ الی ۶۰۰۳۳ ۶۰۰۹۲ الی ۶۴۲۰۳
پرستاری / واحد اهواز ۵۴۲۲۰ الی ۵۸۲۱۲ ۵۸۲۷۲ الی ۶۰۸۹۳ ۶۰۹۵۳ الی ۶۵۱۲۴
پرستاری / واحد مشهد-ظرفیت خودگردان ۵۴۶۴۴ الی ۵۸۶۶۷ ۵۸۷۲۷ الی ۶۱۳۷۰ ۶۱۴۳۰ الی ۶۵۶۳۳
پرستاری / واحد فیروزآباد ۵۴۹۹۴ الی ۵۹۰۴۳ ۵۹۱۰۳ الی ۶۱۷۶۲ ۶۱۸۲۲ الی ۶۶۰۵۳
 پرستاری / واحد خلخال ۵۵۰۳۳ الی ۵۹۰۸۵ ۵۹۱۴۵ الی ۶۱۸۰۶ ۶۱۸۶۶ الی ۶۶۱۰۰
پرستاری / واحد علی آبادکتول ۵۵۳۰۵ الی ۵۹۳۷۷ ۵۹۴۳۷ الی ۶۲۱۱۲ ۶۲۱۷۲ الی ۶۶۴۲۷
پرستاری / واحد دورود ۵۶۰۱۱ الی ۶۰۱۳۵ ۶۰۱۹۶ الی ۶۲۹۰۵ ۶۲۹۶۶ الی ۶۷۲۷۵
پرستاری / واحد ساری-ظرفیت خودگردان ۵۶۰۹۰ الی ۶۰۲۲۰ ۶۰۲۸۱ الی ۶۲۹۹۴ ۶۳۰۵۵ الی ۶۷۳۷۰
پرستاری / واحد اقلید ۵۶۵۷۱ الی ۶۰۷۳۶ ۶۰۷۹۸ الی ۶۳۵۳۳ ۶۳۵۹۵ الی ۶۷۹۴۷
پرستاری / واحد بندرعباس ۵۶۶۸۴ الی ۶۰۸۵۸ ۶۰۹۲۰ الی ۶۳۶۶۱ ۶۳۷۲۳ الی ۶۸۰۸۴
پرستاری / واحد زاهدان ۵۷۳۶۳ الی ۶۱۵۸۷ ۶۱۶۵۰ الی ۶۴۴۲۳ ۶۴۴۸۶ الی ۶۸۸۹۹
پرستاری / واحد دزفول ۵۷۶۴۴ الی ۶۱۸۸۹ ۶۱۹۵۲ الی ۶۴۷۳۹ ۶۴۸۰۲ الی ۶۹۲۳۷
پرستاری / واحد لارستان ۵۸۱۲۹ الی ۶۲۴۰۹ ۶۲۴۷۳ الی ۶۵۲۸۴ ۶۵۳۴۸ الی ۶۹۸۱۹
 پرستاری / واحد الیگودرز ۵۸۱۲۹ الی ۶۲۴۰۹ ۶۲۴۷۳ الی ۶۵۲۸۴ ۶۵۳۴۸ الی ۶۹۸۱۹
پرستاری / واحد گچساران ۵۹۱۹۰ الی ۶۳۵۴۷ ۶۳۶۱۳ الی ۶۶۴۷۴ ۶۶۵۴۰ الی ۷۱۰۹۳
پرستاری / واحد بیرجند ۵۹۹۳۳ الی ۶۴۳۴۶ ۶۴۴۱۲ الی ۶۷۳۰۹ ۶۷۳۷۵ الی ۷۱۹۸۶
پرستاری / واحد گناباد ۶۰۴۳۲ الی ۶۴۸۸۱ ۶۴۹۴۸ الی ۶۷۸۶۹ ۶۷۹۳۶ الی ۷۲۵۸۵
پرستاری / واحد کرمان ۶۱۳۹۸ الی ۶۵۹۱۹ ۶۵۹۸۶ الی ۶۸۹۵۵ ۶۹۰۲۲ الی ۷۳۷۴۵
پرستاری / واحد قاینات ۶۲۵۹۱ الی ۶۷۲۰۰ ۶۷۲۶۸ الی ۷۰۲۹۵ ۷۰۳۶۳ الی ۷۵۱۷۸
پرستاری / واحد فردوس ۶۴۱۰۸ الی ۶۸۸۲۸ ۶۸۸۹۹ الی ۷۱۹۹۸ ۷۲۰۶۹ الی ۷۷۰۰۰
پرستاری / واحد مسجدسلیمان ۶۵۷۴۳ الی ۷۰۵۸۴ ۷۰۶۵۶ الی ۷۳۸۳۵ ۷۳۹۰۷ الی ۷۸۹۶۴
پرستاری / واحد زرند ۶۶۰۱۲ الی ۷۰۸۷۲ ۷۰۹۴۵ الی ۷۴۱۳۶ ۷۴۲۰۹ الی ۷۹۲۸۷
پرستاری / واحد علی آبادکتول-ظرفیت خودگردان ۶۸۱۹۰ الی ۷۳۲۱۱ ۷۳۲۸۶ الی ۷۶۵۸۳ ۷۶۶۵۸ الی ۸۱۹۰۳
 پرستاری / واحد سمنان-ظرفیت خودگردان ۶۸۸۸۴ الی ۷۳۹۵۵ ۷۴۰۳۱ الی ۷۷۳۶۲ ۷۷۴۳۸ الی ۸۲۷۳۶
 پرستاری / واحد شهربابک ۷۰۸۰۷ الی ۷۶۰۲۰ ۷۶۰۹۸ الی ۷۹۵۲۱ ۷۹۵۹۹ الی ۸۵۰۴۶
پرستاری / واحد استهبان-ظرفیت خودگردان ۷۰۹۴۹ الی ۷۶۱۷۲ ۷۶۲۵۰ الی ۷۹۶۸۱ ۷۹۷۵۹ الی ۸۵۲۱۶
پرستاری / واحد ایرانشهر ۷۱۵۲۱ الی ۷۶۷۸۷ ۷۶۸۶۵ الی ۸۰۳۲۴ ۸۰۴۰۲ الی ۸۵۹۰۴
پرستاری / واحد فیروزآباد-ظرفیت خودگردان ۷۶۰۳۲ الی ۸۱۶۳۰ ۸۱۷۱۳ الی ۸۵۳۹۰ ۸۵۴۷۳ الی ۹۱۳۲۲
پرستاری / واحد اقلید-ظرفیت خودگردان ۸۰۵۵۶ الی ۸۶۴۸۷ ۸۶۵۷۶ الی ۹۰۴۷۱ ۹۰۵۶۰ الی ۹۶۷۵۶

۶ دیدگاه

  1. وا یعنی با ۶۷ هزار؟؟ پرستاری رتبه کشوری هس یا منطقه؟

  2. سلام یعنی واقعا با ۷۰ یا ۸۰ هزار کشوری میشه پرستاری آزاد قبول شد.؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

  3. مگه الکیه که با این رتبه ها پرستاری قبول شن.راهنمایی فرمایید

  4. سلام میشه لطفاجواب بدین؟چطوری میشه بااین رتبه هارفت پرستاری؟اگه همچین چیزی باشه باکله میرم هرچقدرم هزینه مشاوره باشه پرداخت میکنم چون متاسفانه سال دیگه کنکورنظام جدیده من هم تغییررشته ایم تازه تونستم خودموبانظام قدیم وقف بدم دیگه نمیتونم اینهمه هزینه کنم دوباره برای نظام جدیدلطفاراهنمایی کنیدخواهشا

  5. سلام
    با رتبه ۱۳۸ هزار چی میشه اورد

  6. سلام دانشگاه ازاد بر اساس تراز در زیر گروه هست و بستگی داره که کنکور اون سال در چه سطحی باشه و امکان داره رتبه کشوری بالا باشه ولی تراز خوب باشه که در این صورت امکان قبولی دانشگاه ازاد وجود داره

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تماس فقط از طریق تلفن ثابت(بدون پیش شماره)

۴۳ ۵۲ ۹۰۷ ۹۰۹