خانه / مقالات / طلاق به درخواست زن

طلاق به درخواست زن

طلاق به درخواست زن

طلاق به درخواست زن قانون مدنی در ماده های ۱۱۲۹ و ۱۱۳۰ موجباتی را برای درخواست طلاق توسط زن فراهم اورده است که مبتنی بر فقه اسلامی میباشد.که ماده ۱۱۲۹ مربوط به استنکاف یا عجز شوهر از دادن نفقه و عدم امکان اجراء حکم محکمه و الزام او به دادن نفقه میباشد که در این صورت زن میتواند درخواست طلاق نماید.

برای دانلود نمونه دادخواست طلاق توافقی کلیک کنید

برای درخواست طلاق باید کجا رفت

مواردی که زن میتواند درخواست طلاق از محکمه نماید عبارت است:

الف) خودداری یا عجز شوهر از دادن نفقه :طبق ماده ۱۱۲۹ قانون مدنی«در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه و عدم امکان اجرای حکم محکمه و الزام او به دادن نفقه،زن میتواند برای طلاق به حاکم رجوع کند و حاکم شوهر را اجبار به طلاق مینماید.همچنین است در صورت عجز شوهر از دادن نفقه» الزام به انفاق و عدم اجرای حکم نفقه طریقه احراز عجز است و این طریقه ای اطمینان بخش است و تنها طریقه ای است که ظاهراٌ قانون مدنی در ماده ۱۱۲۹ پیشبینی کرده است و به کار گرفتن طریقه دیگر مجوز قانونی ندارد.

ب)عسر و حرج: در ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی برای طلاق به درخواست زن سه علت دیگر پیش بینی شده است.«در صورتی که دوام زوجیت موجب عسرو حرج زوجه باشد،وی میتواند به حاکم شرع مراجعه و تقاضای طلاق کند،چنانچه عسر و حرج مذکور در محکمه ثابت شود دادگاه میتواند زوج را اجبار به طلاق کند و در صورتی که اجبار میسر نباشد زوجه به اذن حاکم شرع طلاق داده می شود.»

شرایط طلاق به درخواست زن

مواردی که باعث عسر وحرج میشود:

۱)ترک زندگی خانوادگی توسط زوج حداقل به مدت شش ماه متوالی و یا نه ماه متناوب در مدت یک سال بدون عذر موجه

۲)اعتیاد زوج به یکی از انواع مخدر و یا ابتلای وی به مشروبات الکلی که به اساس زندگی خانوادگی خلل وارد اورد و امتناع یا عدم امکان الزام وی به ترک ان در مدتی که به تشخیص پزشک برای ترک اعتیاد لازم بوده است. در صورتی که زوج به تعهد خود عمل ننماید و یا پس از ترک،مجدداً به مصرف موارد مذکور روی اورد،بنا بهدرخواست زوجه،طلاق انجام خواهد شد.

۳)محکومیت قطعی زوج به حبس پنج سال یا بیشتر

۴)ضرب و شتم یا هرگونه سوء رفتار مستمر زوج که عرفاً با توجه به وضعیت زوجه قابل تحمل نباشد.

۵)ابتلای زوج به بیماری های صعب العلاج روانی یا ساری یا هر عارضه ی صعب العلاج دیگری که زندگی مشترک را مختل نماید.

ج)غیبت شوهر به مدت ۴ سال: قانون مدنی در ماده ۱۰۲۹ پیش بینی کرده است «هرگاه شخصی چهار سال تمام غایب مفقودالاثر باشد زن او میتواند تقاضای طلاق کند و در این صورت با رعایت ماده ۱۰۲۳ حاکم او را طلاق می دهد» دادگاه هنگامی میتواند حکم طلاق صادر کند که پس از دریافت درخواست طلاق از جانب زن در یکی از جراید محل و یکی از روزنامه های کثیرالانتشار تهران سه دفعه متوالی هر کدام با فاصله یک ماه اگهی کند و اشخاصی را که ممکن است از غایب خبری داشته باشند دعوت نماید که اگر خبری دارند به اطلاع دادگاه برسانند.هرگاه یک سال از تاریخ نشر اولین اگهی بگذرد و حیات غایب ثابت نشود دادگاه حکم طلاق صادر میکند.

د)وکالت زن در طلاق: طبق ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی ممکن است ضمن عقد نکاح یا عقد لازم دیگری شوهر به زن وکالت برای طلاق داده باشد.چنین شرطی طبق فقه اسلامی و قانون ازدواج صحیح و معتبر است.پس در این صورت زن وکالت در طلاق دارد و میتواند درخواست طلاق از محکمه نماید.

برای اطلاعات بیشتر با مشاوران مالیم گروه تماس حاصل فرمایید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تماس فقط از طریق تلفن ثابت(بدون پیش شماره)

۴۳ ۵۲ ۹۰۷ ۹۰۹