خانه / مقالات / چگونگی اجرا گذاشتن مهریه و مطالبه آن

چگونگی اجرا گذاشتن مهریه و مطالبه آن

چگونگی اجرا گذاشتن مهریه و مطالبه آن

چگونگی اجرا گذاشتن مهریه و مطالبه آن مهریه مالی است که زن بر اثر ازدواج مالک آن می شود و مرد بعد از عقد نکاح ملزم به دادن آن به زن می شود.مهر در نزد عرف و جامعه نشانه مقام و احترام زن می باشد.

جایگاه زن را بالا می برد  و نشانه تعهد شوهر به زن است عموماً مهر ضمانت برای دوام ازدواج به شمار می آید. قوانین مربوط به مهریه که در قانون مدنی ما وجود دارد از فقه امامیه گرفته شده است و منطبق بر آن است.

برای مشاهده طلاق به درخواست زن کلیک کنید.

برای کسب اطلاعات بیشتر با کارشناسان مالیم تماس حاصل فرمایید

طبق قانون مدنی مهریه سه نوع می باشد :مهرالمسمی،مهرالمثل،مهرالمتعه که هر کدام شرایط و احکام خاص خود را دارد و در قانون تعریف جداگانه دارد .هرگاه مهر در عقد ازدواج معین شده باشد به آن مهرالمسمی گفته می شود که عبارت است.

مال معینی که با توافق زوجین تعیین می گردد یا توسط شخصی به انتخاب زوجین تعیین می شود. طبق ماده ۱۰۸۰ تعیین مهر منوط به تراضی طرفین است. بنابراین مقدار مهرالمسمی با توافق بین زوجین است.

اجرا گذاشتن مهریه و مطالبه آن

محاسبه مهریه در صورت درخواست طلاق  یا مطالبه مهریه توسط زن با وجود  ادامه زندگی مشترک به این صورت است که در این حالت باید شاخص سال قبل از سال محاسبه را بر شاخص سال وقوع عقد ازدواج تقسیم و حاصل این تقسیم را در مبلغ مهرالمسمی ضرب کرد تا میزان مهریه قابل پرداخت و دریافت به دست آید.

طبق ماده ۱۰۸۳ قانون مدنی برای تادیه ی تمام یا قسمتی از مهر می توان مدت یا اقساطی قرار داد.

برای دانستن شرایط طلاق توافقی کلیک کنید.

یعنی طبق نظر دادگاه مهریه به صورت اقساط پرداخت میگردد.مالکیت زن بر مهر به این صورت است که اگر مهریه عین معین باشد با عقد نکاح تصرف زن بر مهر مالکانه می باشد و زن حق هرگونه انتفاع و تصرف را بر مهریه دارد بر اساس ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی «به مجرد عقد زن مالک مهر می شود و می تواند هر نوع تصرفی که بخواهد در آن بنماید.»

پس به محض عقد نکاح زن مالک مهریه می گردد و تصرف او مالکانه است و می تواند آن را از شوهر مطالبه کند و برای گرفتن حق خود از راه و روش قانونی اقدام کند.

همچنان برای زن حق حبس وجود دارد و تا زمانی که مهریه خود را دریافت نکرده است می تواند تمکین کند این موضوع در قانون مدنی بدان اشاره شده است بر اساس ماده ۱۰۸۵ «زن می تواند تا مهر به او تسلیم نشده از ایفاء وظایفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کند،مشروط بر اینکه مهر او حالّ باشد .

این امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بود.»طبق این ماده زن فقط در صورتی که مهر او حالّ است حق حبس دارد وگرنه در غیر این صورت حق حبس را ندارد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تماس فقط از طریق تلفن ثابت(بدون پیش شماره)

۴۳ ۵۲ ۹۰۷ ۹۰۹