خانه / تحلیل کارنامه دانشگاه آزاد

تحلیل کارنامه دانشگاه آزاد

تحلیل کارنامه دانشگاه آزاد

تحلیل کارنامه دانشگاه آزاد

تحلیل کارنامه دانشگاه آزاد تحلیل کارنامه دانشگاه آزاد :تا چند سال گذشته کنکور سراسری جدا از کنکور دانشگاه آزاد برگزار می شد در طی این چند سال کنکور دانشگاه ازاد باد کنکور سراسری بهم و یکجا برگزار نی شوند.اما با این که این دو دانشگاه آزمون کنکورشان با هم انجام می شود این هماهنگی در انتخاب رشته دانشگاه ها تفاوتی …

ادامه نوشته »